Turkish

Categories

Most Popular

Aylar: Ekim 2020

SASAD’dan COVID 19’un Savunma Sanayine Etkileri RaporuBasın

SASAD’dan COVID 19’un Savunma Sanayine Etkileri Raporu

SASAD Covid19’un Savunma Sanayine etkilerini inceleyen raporunu yayımladı. Raporda geçen belli başlı başlıkları aşağıda bulabilirsiniz. COVID-19 DÖNEMİNİN SAVUNMA SANAYİNE ETKİLERİ