Turkish

Categories

Most Popular

Gün: 9 Kasım 2020

Akustik Odak Teknoloji Ağı (Akustik OTAĞ) Lansmanı 03 Kasım 2020 Tarihinde GerçekleştirildiBasın

Akustik Odak Teknoloji Ağı (Akustik OTAĞ) Lansmanı 03 Kasım 2020 Tarihinde Gerçekleştirildi

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile teknoloji kazanımı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla planlanması, takip edilmesi ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu